CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej

EMPATIA, GOŚCINNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ

W LITERATURZE POLSKIEJ OD XIX DO XXI WIEKU

Kraków 14-16 października 2020 r.

 

Pobierz program w formacie [PDF].

14 października

10.00 Otwarcie konferencji

PANEL I: KONTROWERSJE

Prowadzenie: Małgorzata Mikołajczak

10.15 prof. dr hab. Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski), Gościnność w czasie marnym. Wyzwanie, pułapka, niejednoznaczność

10.35 prof. dr hab. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński), Stawać się Polakiem? Kilka spostrzeżeń o pograniczach kulturowej empatii

10.55 prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński), Empatia i anty-empatia w najnowszej prozie. Rekonesans

11.15 prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski), „Ale o co ci chodzi?” – Polska jako kraj empatii niemożliwej

 

11.35–12.15 Dyskusja

12.15–12.30 Przerwa kawowa

 

PANEL II: EMPATIA, GOŚCINNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ W PISARSTWIE XIX W.

Prowadzenie: Andrzej Zieniewicz

12.30 prof. dr hab. Michał Kuziak (Uniwersytet Warszawski), Mickiewicz ekologiczny. Ku powszechnej empatii

12.50 prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński), Topografie gościnności w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego

13.10 dr hab. Paweł Tomczok (Uniwersytet Śląski), Empatia kapitału. Literackie ekonomie relacji społecznych (w powieściach drugiej połowy XIX wieku)

 

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

 

15.00 prof. dr hab. Dariusz Skórczewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Budowniczynie polskiego domu: między autokreacją a rzeczywistością

15.20 dr Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Gdański), Związki miłosne między kobietami w okresie powstania styczniowego – rzecz o empatii i przemilczeniu historyka

 

15.40–16.30 Dyskusja

16.30–16.45 Przerwa kawowa

 

PANEL III: ...WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prowadzenie: Anna Łebkowska

16.45 dr Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki), Przełamując niepełnosprawność. Pisarstwo Jadwigi Stańczakowej jako autoetnografia

17.05 dr Dorota Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski), Uznanie czy tolerancja? Niepełnosprawność w debacie politycznej oraz narracjach literackich i filmowych

 

17.25–17.45 Dyskusja

19.30 Kolacja dla Uczestników Konferencji

 

15 października

PANEL IV: ...NA KRESACH

Prowadzenie: Dariusz Skórczewski

10.00 dr Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski), Wróg – bratem. Józefa Wittlina pacyfizm i solidarność z Innym w kontekście wojny polsko-ukraińskiej o wschodnią Galicję (1918-1919)

10.20 prof. dr hab. Krzysztof Zajas (Uniwersytet Jagielloński), Rodowód i funkcje fłojery, czyli o huculskiej gościnności Stanisława Vincenza

10.40 dr Kinga Siewior (Uniwersytet Jagielloński), Od przemocy do empatii. Realizm afektywny prozy kresowej Stanisława Srokowskiego

 

11.00–11.30 Dyskusja

11.30–11.50 Przerwa kawowa

 

PANEL V: ...WOBEC PRZESIEDLEŃCÓW

Prowadzenie: Michał Kuziak

11.50 prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski), (Nie)gościnna ziemia. Postaciowanie miejsca w powojennej literaturze osadniczej

12.10 dr Emilia Kledzik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), „Daleki jestem od jakiegoś szowinizmu, ale...”. Akcja osiedleńcza Romów w latach 1952-1985 z perspektywy Polaków. Przegląd źródeł

12.30 dr hab. Agnieszka Czyżak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Przestrzeń „niczyja” – obrazy powojennej kolonizacji tzw. „Ziem Odzyskanych” w literaturze po 1989

12.50 prof. dr hab. Helena Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński), Ucieczka od empatii jako strategia ocalająca niemieckiego „wysiedleńca wewnętrznego” w esejach Piotra Lachmana

 

13.10–13.50 Dyskusja

13.50–15.20 Przerwa obiadowa

 

PANEL VI: ...WOBEC ŻYDÓW

Prowadzenie: Eugenia Prokop-Janiec

15.20 mgr Dezydery Barłowski (Uniwersytet Jagielloński), „Nazizm wzorcem dla katolickich narodów”. O nacjonalistycznej narracji polskiego kleru w latach 30. XX wieku

15.40 dr hab. Wacław Forajter (Uniwersytet Śląski), Nie-gościnność: głos Stanisława Bełzy w „sprawie żydowskiej”

16.00–16.20 Przerwa kawowa

16.20 dr hab. Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski), Gościnny Szanghaj. Perspektywa uchodźców żydowskich – w latach II wojny

16.40 dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski), Empatia, gościnność, solidarność w literackich studiach nad Zagładą

 

17.00–17.40 Dyskusja

 

16 października

PANEL VII: ...KOBIET I WOBEC KOBIET

Prowadzenie: Małgorzata Sugiera

09.40 prof. Bożena Karwowska (University of British Columbia), Gościnność, solidarność, sytuacja kryzysowa. Alicja Iwańska i inne polskie emigrantki odkrywają Amerykę

10.00 dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Uwikłane w empatię? O kobiecej prozie postosadniczej

10.20 dr Anna Pekaniec (Uniwersytet Jagielloński), (Nie)empatyczne rewolucjonistki? Empatia w polskiej prozie kobiet po 2000 roku (na wybranych przykładach)

10.40 mgr Paulina Żarnecka (Uniwersytet Jagielloński), Od empatii do zmiany. Biografie kobiet jako praktyki etyczne

 

11.00–11.40 Dyskusja

11.40–12.00 Przerwa kawowa

 

PANEL VIII: ...W POEZJI

Prowadzenie: Magdalena Horodecka

12.00 mgr Karolina Koprowska (Uniwersytet Jagielloński), Gość w domu? O wiejskim miejscu urodzenia w poezji języka jidysz

12.20 prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Dobroć, miłosierdzie? Miejsce „starej wrażliwości” w poezji najnowszej

12.40 mgr Przemysław Koniuszy (Uniwersytet Jagielloński), Czułość poetyckiej optyki – czułość współczującego serca. O doświadczeniu poetyckiej solidarności w Nie i Kalendarzu majów Konrada Góry

 

13.00–13.30 Dyskusja

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

 

PANEL IX: ...NA OBRZEŻACH LITERATURY

Prowadzenie: Bożena Karwowska

15.00 dr hab. Dorota Wojda (Uniwersytet Jagielloński), „Obcy jako bogowie”. Manipulacje gościnnością w polskim podróżopisarstwie dwudziestolecia międzywojennego

15.20 dr hab. Paweł Bukowiec (Uniwersytet Jagielloński), Sami nieswoi. Ambiwalencje solidarności w prozie podróżniczej Piotra Ibrahima Kalwasa

 

15.40–16.00 Przerwa kawowa

 

16.00 prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (Uniwersytet Jagielloński), Wspólnota w kryzysie: polskie (etno)kryminały jako strefy kontaktu

16.20 dr hab. Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński), Guanxi: solidarność grupowa i pułapki gościnności w prozie kryminalnej Teodora Parnickiego  

16.40 dr hab. Magdalena Horodecka (Uniwersytet Gdański), Empatia w reportażu uchodźczym. Mikołajewski, Tochman, Brinkbaumer 

 

17.00–17.50 Dyskusja

 

17.50 Zamknięcie konferencji


Od 1 stycznia 2019 r. Rada Naukowa Centrum występuje w zmienionym składzie.

Wchodzą do niej:

  • prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Magdalena Horodecka, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
  • dr Emilia Kledzik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Dorota Krawczyńska, IBL PAN
  • dr hab. Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski
  • dr hab. Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński