CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze

Konferencja IBL PAN z cyklu spotkań organizowanych we współpracy z


Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych UW
10 – 11 kwietnia 2017
IBL PAN Warszawa, Nowy Świat 72
sala im. Adama Mickiewicza (nr 144)


I dzień
10 kwietnia (poniedziałek)

10.00 - 10.15
Otwarcie konferencji - powitanie Uczestników i Gości przez Dyrekcję IBL PAN oraz organizatorów

Panel I 10.15 – 12. 00

 • Anna Engelking (Instytut Slawistyki PAN)
  Czy chłop jest człowiekiem? Figura „Poleszuka” jako narzędzie konstruowania autowizerunku Polaka
 • Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
  Czułość i wrogość migracji
 • Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski)
  Kompleks wsi. Etnografia – artystyczne eksperymenty – wewnętrzne zaangażowania
 • Grzegorz Wołowiec (Instytut Badań Literackich PAN)
  Z Komborni – w świat. Przypadek Stanisława Pigonia

Panel II 12. 15 – 14. 00

 • Magdalena Marszałek (Universität Potsdam)
  Wieś (chłopska) jako miejsce pamięci
 • Tomasz Wiślicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
  Dziedzictwo Jakuba Szeli
 • Jagoda Wierzejska (Uniwersytet Warszawski)
  Cena chłopskiej krwi, czyli o powrotach widma rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego
 • Agnieszka Dauksza (Uniwersytet Jagielloński)
  O pewnym chłopskim geście. Od rabacji do Zagłady

14. 00 - 15.30 przerwa obiadowa

Panel III 15.30 – 17. 15

 • Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
  Żydzi – chłopi
 • Katarzyna Chmielewska (Instytut Badań Literackich PAN)
  Inteligencja i chłopi. Obrazy antysemityzmu podczas Zagłady
 • Marta Cuber-Tomczok (Uniwersytet Śląski)
  „Bośmy chcieli z tego bekowiska ludzkiego (…) choć jedną dusze ludzką uratować”. Wokół dyskursu powieści Ocalił mnie kowal I. Czajki-Stachowicz
 • Karolina Koprowska (Uniwersytet Jagielloński)
  Tożsamościowe rozpoznania. Doświadczenia Zagłady na wsi

Panel IV 17.30 – 19. 15

 • Helena Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński)
  Czy prostak ma prawo do narodowości? Etniczność a chłopskość w obrębie dyskursu polskich mniejszości etnicznych
 • Aleksandra Sekuła (Instytut Badań Literackich PAN)
  Rolnik, farmer, „wsiur”. W poszukiwaniu przyczyn ambiwalencji aksjologicznej w obrazie wsi polskiej i w stosunku do chłopów
 • Karolina Wawer (Uniwersytet Jagielloński)
  Dusza pańszczyźniana, czyli kompleks chłopski i jego reprezentacje w polskiej prozie
 • Barbara Smoleń (Instytut Badań Literackich PAN)
  Pańszczyzna jako kategoria (post)zależnościowa, historycznoliteracka i genderowa

II dzień konferencji
11 kwietnia 2017
wtorek

Panel V 10. 00 – 11. 45

 • Andrzej Leder (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
  Nienapisana epopeja
 • Hanna Gosk (Uniwersytet Warszawski)
  Proza Polski Ludowej o dylematach społecznych z PKWN-owską reformą rolną w tle
 • Bożena Karwowska (University of British Columbia)
  Środowiska chłopskie i literatura ludowa w dyskusjach o kształcie powojennej kultury (1945-48)
 • Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)
  Przesiedleni chłopi patrzą na miasto. Literackie i osobiste świadectwa życia na Pomorzu Zachodnim po 1945

Panel VI 12. 00 – 13. 45

 • Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)
  Pamiętniki chłopów z lat 30. - czytane dzisiaj
 • Agnieszka Chmielewska (Uniwersytet Warszawski)
  Odwieczny lud: obraz chłopów w sztukach plastycznych II Rzeczpospolitej
 • Łukasz Bukowiecki (Uniwersytet Warszawski)
  Czy skanseny to „skansen”? Muzea na wolnym powietrzu w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku
 • Paweł Tomczok (Uniwersytet Śląski)
  Literackie upodlenie chłopa

Panel VII 14. 00 – 15. 45

 • Dorota Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski)
  Chłop(k)a w świecie – kosmopolityzm subalternów?
 • Sławomir Mazurek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
  Mużyk i cham. Obraz chłopa w kulturze rosyjskiej i polskiej. Konfrontacja i interpretacja
 • Magdolna Balogh (Węgierska Akademia Nauk)
  Wykorzenieni i złodzieje. Opowieści quasi-autobiograficzne Mariana Pilota i Szilárda Borbélya
 • Arkadiusz Kalin (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
  Czy na Ziemiach Odzyskanych istniała kultura chłopska? Rozpoznania literackie (przypadek lubuski)

Zakończenie konferencji

Czas trwania paneli obejmuje 15-minutowe wystąpienia poszczególnych referentów oraz dyskusję - prosimy uczestników o nieprzekraczanie limitu czasu wystąpień!