CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

„(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie upokorzenia i wstydu od czasu rozbiorów do dzisiaj”

16.10.2018, (wtorek) s. im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
10.00 otwarcie konferencji

I. WĄTKI INICJUJĄCE DYSKUSJĘ. IDEOLOGIE I AFEKTY:

10.15 Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski, Romantyzm bez-wstydny
10.35 Elżbieta Dąbrowicz, Uniwersytet Białostocki, ”żrą jedni drugich”. Literatura polska wobec konfliktów po narodowych klęskach w połowie XIX wieku
10.55 Leder Andrzej, IFiS PAN, Upokorzenie a fantazmaty wojenne
11.15-11.45 DYSKUSJA, 11.45-12.00 PRZERWA KAWOWA
12.00 Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski, Wstyd i bezwstyd upokarzania/upokorzenia w czasach Wielkiej Zmiany
12.20 Kazimierz Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński, I znowu trzeba się wstydzić
12.40 Dariusz Skórczewski, KUL, Dyskursy bez/wstydu – bez/wstyd dyskursów
13.00-13.30 DYSKUSJA, 13.30-15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00 Marek Zaleski, IBL PAN, prof., Wstyd, czyli katastrofa Innego
15.20 Paweł Tomczok, Uniwersytet Śląski, Alternatywne historie negatywnych afektów
15.40 Danuta Dąbrowska, Uniwersytet Szczeciński, PRL- wstydliwe dziedzictwo
16.00-16.30 DYSKUSJA, 16.30-16.45 PRZERWA KAWOWA
16.45  Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński, Coming out a kultura wstydu
17.05 Andrzej Skrendo, Uniwersytet Szczeciński, Wstyd pisania
17.25 Jan Potkański, Uniwersytet Warszawski, Bezwstyd osobności
17.45-18.15 DYSKUSJA,  18.30 UROCZYSTA KOLACJA

17.10.2018 (środa) s. im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

II. DOŚWIADCZENIE WIEKU XIX:

9.30 Arend van Nieukerken, Uniwersytet w Amsterdamie, Norwid – prywatny wstyd a ironizacja polskich kompleksów
9.50 Filip Mazurkiewicz, Uniwersytet Śląski, Decyzja i wstyd – przypadek Zygmunta Kaczkowskiego
10.10 Marian Płachecki, SWPS, Warszawa, 24 grudnia 1862. Rzecz o upokorzeniu
10.30-11.00 DYSKUSJA, 11.00- 11.15 PRZERWA KAWOWA
11.15 Ewa Paczoska, UniwersPolskiytet Warszawski, Powrót z Syberii w literaturze końca XIX wieku: duma i upokorzenie
11.35 Ireneusz Gielata, Uniwersytet Śląski– Bielsko-Biała, Bez-wstyd  pieniądza – o ekonomii trwonienia w Lalce Bolesława Prusa
11.55 Eugenia Prokop-Janiec, Uniwersytet Jagielloński, Scenariusze upokorzenia w Dziennikach Stefana Żeromskiego
12.15- 12.45 DYSKUSJA, 12.45 – 14.15 PRZERWA OBIADOWA
14.15 Tadeusz Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków, Czyj grzech, czyja ekspiacja? O komentarzach do zbrodni na Jasnej Górze (1910)
14.35 Wacław Forajter, Uniwersytet Śląski, Wstyd inteligenta. O artykulacjach wstydu w twórczości Marii Komornickiej, Janusza Korczaka i Stanisława Brzozowskiego
14.55 Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski, Wstyd debiutanta (Sienkiewicz, Prus, Conrad, Gombrowicz)
15.15- 15.45 DYSKUSJA, 15.45- 16.00 PRZERWA KAWOWA

17.00 Panel pt. „Polski wstyd” z udziałem przedstawicieli kultury i nauki

18.10.2018 (czwartek), sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

III. WIEK XX. DOŚWIADCZENIE OKUPACJI, ZAGŁADY I ICH SCHEDY:

9.30 Piotr Krupiński, Uniwersytet Szczeciński, „Za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć”. Głód jako źródło upokorzenia i wstydu w wojennej literaturze dokumentu osobistego
9.50  Barbara Czarnecka, Uniwersytet Jagielloński, Wstyd ocalałych
10.10 Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski, O Polkach, które Niemców chciały. Doświadczenie upokorzenia i wstydu w literaturze po 1989 roku
10.30 Bartosz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański, Zagłada, wstyd i literatura kryminalna
10.50-11.30 DYSKUSJA 11.30-11.45 PRZERWA KAWOWA

IV. WIEK XX. DOŚWIADCZENIE PRL I III RP:

11.45 Krzysztof Zajas, Uniwersytet Jagielloński, Opowiedzieć milczenie. Strategie pisarskie wobec wstydliwej polskości, na przykładzie Czesława Miłosza i Andrzeja Stasiuka
12.05 Andrzej Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski, Wściekłość i wstyd, jako czynniki przemian, jako elementy tożsamości narodowej i jako ramy    autobiografii politycznej. Na przykładzie esejów Adama Michnika
12.25 Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński, Wstyd pisarzy na początku i na końcu PRL. Od samokrytyki do „hańby domowej”
12.45 Agnieszka Czyżak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Relacje i rewizje – problem  wstydu w tekstach pisarzy schyłkowego PRL-u
13.05 Tomasz Wójcik, Uniwersytet Warszawski, Być pisarzem, być poetą (w wieku XX). Zawstydzenia Tadeusza Różewicza
13.25 – 14.15 DYSKUSJA, 14.15- 15.15 PRZERWA OBIADOWA

V.  NIEWYGODNE TOŻSAMOŚCI:

15.15 Anna Łebkowska Uniwersytet Jagielloński, Kobieta silnego mężczyzny. Projekcja  wstydu. Od Kadena-Bandrowskiego do Masłowskiej
15.35 Jarosław Fazan, Uniwersytet Jagielloński, Wstydzę się więc jestem. Wstyd i tożsamość nienormatywna w polskiej literaturze przełomu wieków
15.55 Agnieszka Sadecka, Uniwersytet Jagielloński, Waleczni nieudacznicy – wstyd okresu transformacji w reportażach Jacka Hugo-Badera Skucha (2016) oraz Anki Grupińskiej i Joanny Wawrzyniak Buntownicy (2011)
16.15-16.45 DYSKUSJA, 16.45-17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00 Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Umowność wstydu. Na przykładzie wybranych reportaży Mariusza Szczygła, Katarzyny       Surmiak-Domańskiej i Konrada Oprzędka
17.20 Magdalena Horodecka, Uniwersytet Gdański, Brzydka Polska. Narracje reportażowe Filipa Springera jako sublimacja wstydu wywołanego przez polski pejzaż postzależnościowy
17.40 Magdalena Jaremek, KUL, Fantazmat zrealizowany a postkolonialny wstyd – polskie narracje migracyjne na Wyspach Brytyjskich
18.00-18.30 DYSKUSJA

18.30 Zakończenie konferencji

 


Academia Europea organizuje we Wrocławiu w dniach 19-21.09.2018 kolejną konferencję z serii Relocating Central Europe  -  

Cultural Landscapes in Central and Eastern Europe after World War II and the Collapse of Communism 

Link do strony informującej o tej konferencji i poprzednich:

http://acadeuro.wroclaw.pl/seminar/cultural-landscapes-in-central-and-eastern-europe-after-world-war-ii-and-the-collapse-of-communism/