CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

Referenci biorący udział w konferencji "Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze" proszeni są o przesyłanie tekstów wystąpień w wersji do druku na adres: dorota.krawczynska@ibl.waw.pl w terminie do 30 czerwca 2017r.