CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji 

"Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku"

za udział w tym przedsięwzięciu i prosimy o przesyłanie tekstów w wersji do druku na adresy krakowskich organizatorów spotkania do końca roku 2021.
 
Kolejna konferencja współorganizowana przez Centrum odbędzie się w roku 2022 na Uniwersytecie Śląskim.

Od 1 stycznia 2019 r. Rada Naukowa Centrum występuje w zmienionym składzie.

Wchodzą do niej:

  • prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Magdalena Horodecka, Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
  • dr Emilia Kledzik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Dorota Krawczyńska, IBL PAN
  • dr hab. Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski
  • dr hab. Dorota Wojda, Uniwersytet Jagielloński