CENTRUM BADAŃ
DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH
siedziba:

Wydział
Polonistyki
Uniwersytet
Warszawski

Krakowskie Przedmiście 26/28
00-927 Warszawa


  English version

OSOBY REPREZENTUJĄCE CENTRUM

prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański
fpomkc@univ.gda.pl

prof. dr hab. Aleksander Fiut, Uniwersytet Jagielloński
asfiut@o2.pl

prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski
h.gosk@uw.edu.pl

prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
ingaa@op.pl

dr Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
dorota@ifa.uni.wroc.pl

prof. dr hab. Ewa Kraskowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
krask@amu.edu.pl

prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński/IBL PAN
ryszard.nycz@uj.edu.pl